Video hướng dẫn

Video clip hướng dẫn kỹ thuật cài đặt, thiết lập thông số máy cắt decal Nhật, Đài Loan, TQ và hướng dẫn sử dụng các loại máy cắt chữ decal. Video clip hướng dẫn kỹ thuật máy cắt đề can được thực hiện bởi Thế Giới Máy Cắt Decal.